08
3 сар
40581413_2140003426073974_2481042039546839040_n
11
8 сар
38465678_2085158371558480_3343640423712161792_n
Stock market educating by Hiking
08:30 - 14:00
Богд ууланд

Бид нэгэн өглөө ууланд алхаж ажлын ачаалалаа тайлангаа Монгол болон дэлхийн хөрөнгийн зах зээлд болсон сүүлийн үеийн мэдээ, мэдээлэлүүдийг сонсож, мэргэжилтнүүдтэй танилцаж зөвөлгөө авах,...

01
5 сар
36465260_2015144341893217_401498305948811264_n